• Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Franks Blog

Problemen met het verteren en omzetten van voedsel in voor het kattenlijf bruikbare voedingsstoffen komen regelmatig voor in vele verschillende uitingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan diarree of juist aan obstipatie. Ook kunnen er omzettingsproblemen van voedsel spelen waarbij de kat het voedsel niet goed kan omzetten in de voor de kat benodigde voedingsstoffen.

Dit kan worden veroorzaakt door voeding wat voor die kat in die situatie niet geschikt is maar het kan ook optreden als gevolg van een verstoring in de kat zelf. Met verstoring bedoel ik dan dat de kat niet in homeostase is. Homeostase is het in evenwicht zijn van alle functies in het lichaam (zoals temperatuur, zuurgraad, bloeddruk en ademhaling).

Een verstoring kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld omgevingsinvloeden (klachtenonderhoudende omstandigheden) of vanuit de constitutie van de kat zelf. Wanneer we het binnen de homeopathie hebben over constituties dan doelen we op de in aanleg aanwezige eigenschappen van het dier aangevuld met de vertaling van de erfelijke informatie die het van de voorouders heeft meegekregen. Deze eigenschappen/kwaliteiten vormen het dier lichamelijk, mentaal en emotioneel. Is er sprake van een voedingsstoornis ontstaan vanuit de constitutie dan vergt dat een langere en diepere behandeling dan als deze ontstaan is door omgevingsinvloeden zoals verkeerde voeding of wormbelasting.

Ook bij de laatste categorie is het altijd het doel om uiteindelijk toe te werken naar het constitutiemiddel. Op die manier veranker je de behaalde resultaten en bereik je homeostase. Er zijn drie soorten basis constituties, elk met hun specifieke kenmerken die zich positief en negatief kunnen uitten. Daarover later meer! Voedingsstoornissen kunnen acuut ontstaan of chronisch zijn geworden. Ook dit vraagt weer om een hele andere aanpak.

Bij homeopathie schrijf je altijd middelen voor op het totaal beeld van de klachten, het is dus niet zo dat er standaard middelen zijn die bijvoorbeeld bij diarree altijd werken. Het juiste homeopathische middel is o.a. afhankelijk van de acuutheid van de klachten, de constitutie, de leeftijd en het individuele reactievermogen. Kortom: goede diersoortspecifieke voeding (vlees, bot en organen) is van groot belang voor de kat, met behulp van homeopathie kunnen veelvoorkomende voedingsstoornissen in het maagdarmstelsel behandeld worden op een zachte milde manier zonder bijwerkingen.

Frank Gerards

Kattengedragstherapeut en homeopaat voor katten

www.allaboutcats.nl / info@allaboutcats.nl